Anmälan till Club Show 2020


Klassindelning:

Valpklass 1 (4-6 mån)
Valpklass 2 (6-9 mån)
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Jaktklass (fr. 15 mån)
Öppen klass (fr 15 mån)
Championklass
Veteranklass (8år och äldre)

Anmälningsavgift:
Valpklass 1 & 2: 200 SEK

Veteran 225 SEK

Övriga klasser: 380 SEK

Sista anmälningsdag:

5 maj kl 12.00

 

Anmälan sker genom SKK:s anmälningssystem-https://hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspx

https://hundar.skk.se/internetanmalan/ArDuUtlandskUtstallare.aspx

För att kunna använda SKKs internetanmälan måste hunden finnas i SKKs databas. För utlandsägda hundar skickas kopia på registreringsbevis med härstamningsuppgifter till reg@skk.se några dagar före anmälan.’

Medlemskap i LRK eller SSRK krävs. Utländska utställare ska vara medlemmar i LRK eller motsvarande godkänd utländsk klubb.

’In order to use the online entry the dog has to be in the SKK data base. For foreign dogs please send a copy of the registration certificate/pedigree to reg@skk.se a few days before you want to make the entry online.’

Foreign dog owners also need to be members of LRK or approved foreign similar  club.