Labradorhistoria


Labradorhistoria nr 6 – av Bitte Sundin

Buccleuch och andra viktiga personer och hundar för labradorens fortlevnad Den femte hertigen av Buccleuch (1806-1884) startade uppfödning av St John´s dog  1835, oberoende av Malmesbury. Både hertigen och hans bror Lord John Scott importerade hundar från Newfoundland, bland andra några med namnen Jock,  Nell  och Brandy. Brandy fick sitt namn efter en händelse under Läs mer här »


Labradorhistoria nr 5 – av Bitte Sundin

Earlen av Malmesbury Poole Harbour är en hamn i Dorset, södra England , nära städerna Bornemouth och Christchurch, Poole  och Wareham. På sjuttonhundratalet och i början av artonhundratalet var de mycket små samhällen, nästan bara fiskebyar, men till hamnen kom fiskeflottor för att sälja sin fisk. Många av dessa var från Kanada, Labrador och Newfoundland Läs mer här »