Funktionärsinventering


För att veta vilken kompetens och kunskap som finns i vår region behöver vi
genomföra en inventering. Ni som har utbildning, vänligen fyll i formuläret nedan. Om
ni inte har varit verksamma på några år och är i behov av en uppdatering på er
utbildning kan ni fylla i formuläret eller kontakta kurs- och utbildningsansvarige.
Är det så att någon som läser detta är intresserad av att utbilda sig till antingen
instruktör eller provledare så kontakta kurs- och utbildningsansvarige så kan vi ordna
med utbildningar genom HS.
Mail till kurs- och utbildningsansvarig: kurs@ostgotalabben.se
Länk till inventeringsformuläret:

https://forms.gle/MEizazpJBLLC39Ta6