Funktionsbeskrivning retriever 4 juni 2017 på Vikbolandet


Funktionsbeskrivning retriever 4 juni på Vikbolandet

Nu anordnar FRK-Ög  en Funktionsbeskrivning Retriever den 4 juni på Vikbolandet
Du kan läsa mer om vad FB-R är på http://www.ssrk.se/

 

 

FRK Östergötland inbjuder till  Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

 Söndagen 4 juni 2017 på Vikbolandet

 FB-R – en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK Hunddata/Avelsdata

anmälan görs på http://frkostgota.se/ senast 29 maj