Inge E-son Thor, allas vår nestor, har lämnat oss 22 september 2021


Inge E-son Thor har den 22 september 2021 lämnat oss, vid en ålder av 95 år.

Under mer än 60 år har han levt med och för labradorer, som skicklig uppfödare, utställningsdomare, jaktprovsdomare med mera.

Han efterlämnar sin maka Margareta samt tre söner med familjer.

Labradorklubben i Östergötland sänder våra varmaste tankar till familjen, och minns med tacksamhet all den klokskap vi fått ta del av från Inge under alla år han varit en aktiv medlem i vår förening.

Styrelsen