Styrelsen och övriga förtroendeposter


Styrelsen Labradorklubben Östergötland 2021

Ordförande

Jeanette Nordgren

Snäckevarps Gård 1  , 615 96 Gryt

ordforande@ostgotalabben.se

073-0387004

http://www.ostgotalabben.se/styrelsen/ordforande-ostgotalabben/

Sekreterare
Anne Dagbäck Printz

Östberga 113, 592 91 Vadstena

sekreterare@ostgotalabben.se

070-6771799

http://www.ostgotalabben.se/styrelsen/sekreterare-2021/

Kassör
Marie Järfalk

Älvåsvägen 47, 61771 Kimstad

kassor@ostgotalabben.se

073-3497822

http://www.ostgotalabben.se/wp2/wp-admin/post.php?post=2855&action=edit

Kurs- och utbildningsansvarig

 

kurs@ostgotalabben.se

0733 - 18 30 33

Vice ordförande / Jaktansvarig
Rolf Hammarlund

Raka Gatan 5591 61 Motala

jakt@ostgotalabben.se

070-5352100

Bitr. jaktansvarig
Ingela Corander

Kopparringen 44, 59161 Motala

bitr.jakt@ostgotalabben.se

070-3319026

http://www.ostgotalabben.se/styrelsen/bitradande-jaktansvarig-ostgotalabben/

Utställningsansvarig
Marina Sööder

Stensätersgatan 24  ,59195 Motala
utstallning@ostgotalabben.se
070-3915893

Bitr. utställningsansvarig / suppleant 2
Gizella Holstenson

Edlundsgatan 6 B 595 51  Mjölby
suppleant2@ostgotlabben.se
070-2438559
Informations- och medieansvarig / suppleant 1
Bitte Sundin
Axel Swartlings gata 67
603 77 Norrköping
info@ostgotalabben.se
070-5102315

Revisorer och valberedning 2021

Revisorer:

Per Persson- sammankallande

Ann-Marie Pettersson

revisor@ostgotalabben.se

 

Valberedning:

Lotta Bjarnemar-Johansson

valberedning@ostgotalabben.se

Adjungerade till valberedningen:

Ewelina Järfalk

Ingalill Thörnberg