Styrelsen


Ordförande Marie Järfalk
Älvåsvägen 47
610 20 Kimstad
Mobil: 0733-497822
ordforande@ostgotalabben.se
   
Kassör och Kurs-Utbildningsansvarig
Vakant
   
Sekreterare och
Hemsidan
Håkan Bjarnemar
Nya Lycketorp Skärkind
610 21 Norsholm
Mobil: 070-632 75 08
info@ostgotalabben.se
   
Ord ledamot och förplägnadschef Jan Larsson
Kongshult Kungshöjden
590 52 Nykil
Mobil: 076-843 21 35
 Ord ledamot  Vakant
   
Suppleant 1

 

Yvonne Liljeblad
Östergården Össby Gårdeby
61495 Söderköping
0733-514941
suppleant1@ostgotalabben.se

   
Suppleant 2
Gunnel Andersson
Skorteby Ödegård 2
59017 Mantorp
0767-920103
suppleant2@ostgotalabben.se

   
   
   
Valberedning
(sammankallande)
Malena Hjelmquist 
Nybble Gård 1
590 47 Vikingstad
Mobil: 070-574 93 38
valberedning@ostgotalabben.se
 Valberedning Annika Ingemarsdotter Skoogenäs
Rosendalsvägen 13A
605 80 Svärtinge
Tel: 011-33 18 00, Mobil: 070-331 90 01
 Valberedning Carina Ström
Nybblegatan 99
59049 Vikingstad
0730-519652