Styrelsen


Ordförande Östgötalabben

Ordförande Jeanette Nordgren
Snäckevarps gård 1
610 42 GRYT
Mobil: 073-0387004 
ordforande@ostgotalabben.se
  http://www.ostgotalabben.se/styrelsen/ordforande-ostgotalabben/
Kassör Marie Järfalk
Älvåsvägen 47
610 20 KIMSTAD
Mobil: 073 - 349 78 22
kassor@ostgotalabben.se
  http://www.ostgotalabben.se/kassor-ostgotalabben/
Sekreterare  Håkan Bjarnemar
Nya Lycketorp Skärkind
610 21 Norsholm
Mobil: 070-632 75 08
sekreterare@ostgotalabben.se
   
Förplägnadschef Jan Larsson
Kongshult Kungshöjden
590 52 Nykil
Mobil: 076-843 21 35
 Jaktansvarig Yvonne Liljeblad
Östergården Össby Gårdeby
61495 Söderköping
Mobil: 0733-514941
jakt@ostgotalabben.se

http://www.ostgotalabben.se/styrelsen/jaktansvarig-ostgotalabben/

   
Biträdande jaktansvarig Suppleant 1  Gunnel Andersson
Skorteby Ödegård 2
59017 Mantorp
Mobil: 0767-920103
bitr.jaktansvarig@ostgotalabben.se

http://www.ostgotalabben.se/bitradande-jaktansvarig-ostgotalabben/

   
Information/Media Suppleant 2 Bitte Sundin
Axel Swartlings Gata 67
603 77 NORRKÖPING
Mobil: 070-510 23 15
info@ostgotalabben.se

http://www.ostgotalabben.se/information-media-ostgotalabben/

   
 Revisorer Ann-Marie Pettersson, 
Per Persson

revisor@ostgotalabben.se

   
Valberedning (sammankallande) Malena Hjelmquist 
Nybble Gård 1
590 47 Vikingstad
Mobil: 070-574 93 38
valberedning@ostgotalabben.se
 Valberedning Annika Ingemarsdotter Skoogenäs
Rosendalsvägen 13A
605 80 Svärtinge
Tel: 011-33 18 00, Mobil: 070-331 90 01
 Valberedning Carina Ström
Nybblegatan 99
59049 Vikingstad
Mobil: 0730-519652