Ordförande


Jeanette Nordgren
Jag bor på en avstyckad gård i Gryt utanför Valdemarsvik
Köpte min första labrador för 14 år sedan som skulle användas till eftersök och fågeljakt i
skärgården eftersom jag var jägare.
Just då passade det inte att skaffa en drivande hund så då föll valet på en labrador, uppfödd på en kennel härute i skärgården.
Idag har jag fem hundar, fyra labbar och en Borderterrier.
Tre labbar används till både större och mindre fågeljakter hela jaktsäsongen plus att två av labbarna och terriern går eftersök regelbundet. Vi startar även på en del jaktprov.
Terriern är 4 år, används på klövviltsjakt och är meriterad både inom Grytjakt och Utställning. Jakten och jaktträningen tar mycket tid, ca 45-50 jaktdagar blir det totalt under året så det finns inte så mycket tid till andra aktiviteter.
Jag blev omvald som ordförande i klubben för andra gången vid vårens årsmöte.