Träningsdag för funktionärer


Vi brukar erbjuda en träningsdag för våra duktiga och engagerade funktionärer som tack för deras ovärderliga stöd under våra aktiviteter, och så har vi tänkt även i år.

Dock har vi på grund av covid-läget flyttat fram dagen till någon gång under första kvartalet 2021. Planering pågår ochvi återkommer så snart som möjligt med mer info!