Valberedning sökes!


Labradorklubben Östergötland söker personer bland sina medlemmar som vill engagera sig i föreningen genom att ingå i vår valberedning! Valberedningen som består av tre personer (en sammankallande) är kanske den viktigaste funktionen för en ideell förening och ska under verksamhetsåret jobba aktivt med att se till att Labbeklubben har ”en strid ström” av kommande kandidater framöver till vår styrelse. Du får alltså var med och påverka klubbens framtid och utveckling! Vi välkomnar nya medlemmar att kliva fram också, nyfikenhet och mångfald är bara positivt för verksamheten!
Vi vill alla att klubbarna ska erbjuda bra aktiviteter för våra hundar såsom kurser, jaktprov, utställningar, gemensamma träningar mm, men då krävs också att fler är beredda att jobba ideellt i våra föreningar!
Välkomna att kontakta någon styrelsemedlem (kontaktinfo finns på hemsidan) om du är intresserad eller känner någon som du tror skulle passa!”